Caribbean

          Caribbean 1

 1. Mohamed Alli – Fineman
 2. Shazad Ali
 3. Rizwan Assad
 4. Fazim Bacchus – V Captain
 5. Kasim Bacchus -George
 6. Shazad Bacchus – Tazim
 7. Richie Guyadeen
 8. Bhim George
 9. Aleem Khan
 10. Raffman Khan – Captain
 11. Zaman Mowla
 12. Avinash Persaud – Avi
 13.  Nandkishore Phanisnarine -Plantin
 14. Dayanand Poornanan – Dave
 15. Radesh Ramotar
 16. Daniel Sadeo
 17. Gavin Sewpersaud
 18. Kevin Singh

Caribbean

Close Menu